несъмнен

несъмнен
несъмнѐн, , <-и>
прил indùbbio

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • несъмнен — прил. неоспорим, безспорен, безсъмнен, необорим, неопровержим прил. доказан, обоснован, обяснен, установен, изпитан, пробван, проверен прил. признат, общопризнат, всепризнат, приет, общоприет прил. ясен, явен, недвусмислен, логичен, истински,… …   Български синонимен речник

 • несумненний —   несъмнен; надежден; безпристрастен …   Църковнославянски речник

 • безспорен — прил. несъмнен, неоспорим, неопровержим, установен, безсъмнен, положителен, недвусмислен, категоричен, очевиден, сигурен, истински, явен, необорим, доказан, действителен прил. верен, надежден, доверен, изпитан …   Български синонимен речник

 • безсъмнен — прил. безспорен, несъмнен, неоспорим, неопровержим, установен, положителен, недвусмислен, категоричен, очевиден, сигурен, истински, явен, необорим, доказан, действителен …   Български синонимен речник

 • верен — прил. прав, истински, правдив, истинен, достоверен, автентичен, същински, правилен, действителен, правдоподобен прил. точен, непогрешен, математически прил. предан, надежден, доверен, последователен, привързан, придаден, отдаден, изпитан, сигурен …   Български синонимен речник

 • доверен — прил. близък, интимен, свой, приближен прил. искрен, верен, предан, привързан, придаден, сигурен, изпитан, лоялен прил. надежден, несъмнен, безспорен, положителен прил. ползуващ се с доверие, доверчив прил. таен, секретен, посветен в тайна …   Български синонимен речник

 • доказан — гл. изпитан, изпробван, пробван, проверен, безсъмнен, несъмнен, неоспорим, обяснен, обоснован, установен, признат, явен, мотивиран, аргументиран, сигурен, безспорен, неопровержим …   Български синонимен речник

 • изпитан — прил. изследван, проверен, проучен, изучен, пробван, изпробван, сигурен прил. кален, закален, издръжлив, як, здрав, твърд прил. верен предан, опитен прил. неоспорим, точен, верен, познат прил. благонадежден, надежден прил …   Български синонимен речник

 • надежден — прил. благонадежден, насърчителен, обещаващ, с бъдеще, сигурен, окуражителен прил. изпитан прил. верен, доверен, несъмнен, безспорен, положителен прил. отговорен, разумен, почтен прил. здрав, траен, солиден прил. ценен, и …   Български синонимен речник

 • недвусмислен — прил. несъмнен, безсъмнен, категоричен, положителен, ясен, очебиен, очебиещ, безусловен, изричен, рязък, отсечен прил. неоспорим, непоклатим, неопровержим прил. определен, подчертан прил. явен, окончателен прил. очевиден прил …   Български синонимен речник

 • необорим — прил. доказан, обоснован, аргументиран, установен, безспорен, несъмнен, неоспорим, неопровержим, признат, безсъмнен, ясен, категоричен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”